مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

آب قنات روزه های رمضان را کامل می کرد!

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

383

ویدئوهای آب قنات روزه های رمضان را کامل می کرد! صداهای آب قنات روزه های رمضان را کامل می کرد! تصاویر آب قنات روزه های رمضان را کامل می کرد!

در روانشناسی رشد ، سن 7 سالگی را ، مرحله عملیات عینی می نامند ، تا قبل از این ، بچه ها فقط محسوسات را درک می کنند یعنی :از مفاهیمی مثل صبر ، نظم یا احترام به قانون ، درک درستی ندارند ! به واقع اینکه تا پایان عمر ، چه شخصیت و رفتاری از خود نشان می دهیم ،همگی مربوط به تربیت ما در این دوره است . روانشناسان می گویند بین آنچه کودک می بیند و آنچه قرار است بفهمد ، یک ارتباط صحیح برقرار کنید و به دنبال آن ، تشویقش کنید ،در روانشناسی رشد ، سن 7 سالگی را ، مرحله عملیات عینی می نامند ، تا قبل از این ، بچه ها فقط محسوسات را درک می کنند
یعنی :از مفاهیمی مثل صبر ، نظم یا احترام به قانون ، درک درستی ندارند !
به واقع اینکه تا پایان عمر ، چه شخصیت و رفتاری از خود نشان می دهیم ،همگی مربوط به تربیت ما در این دوره است .
روانشناسان می گویند بین آنچه کودک می بیند و آنچه قرار است بفهمد ، یک ارتباط صحیح برقرار کنید و به دنبال آن ، تشویقش کنید ،

جایزه بدهید تا آن مفهوم ، درونی شده و جزئی از شخصیت کودکتان شود ، اتفاقی که در فرهنگ ما به شکل هوشمندانه ای ، در مورد روزه کله گنجشکی افتاده است. گذشتگان ما با نظر به تعالیم دینی و یافته های اقلیمی خود و با رجوع به فطرت انسانی ، بدون آنکه علم مدرن را درک کرده باشند از این شیوه در بسیاری از امور تربیتب جامعه خود بهره برده اند از جمله داستان روزه های کله گنجشکی.
پیشینیاان ما برای علاقه مند سازی و آشنایی کودک با مفهوم روزه و رفتاری عبادی جامعه اسلامی در ماه رمضان ترفدها و روش هایی به کار برده اند تا در ذهن و روح و کالبد شخصیت کودک نهادینه شود.


روزه های نصفه ات را می دهیم به فرشته ها تا به هم بدوزند ...
یا ، خدا دو نصفه ی روزه ی بچه ها را به هم پیوند می زند و یک روز حساب می کند ...
یا ، یک تکه پارچه آبی و یک تکه سفید را به هم گره می زنیم ، در آب قنات می اندازیم تا روزه ات کامل شود
و یا ، روزه که می گیری ، گیوه های قشنگی بافته می شود که روز عید میتوانی بپوشی .


به این ترتیب ، جملات بالا به همراه هدیه هایی که در روز عید فطر به بچه ها داده می شود ،هم تمرینی است برای  روزه  داری هم مفاهیمی چون صبر و نظم و رعایت قانون را برای یک عمر در بچه ها درونی می کند.

جالب اینکه عمل عبادی روزه داری برای کودک تبدیل به یک بازی توام با رویا پردازی می شود، کودک در ذهن خودش دنبال گنجشک و فرشته و رنگ ها و گیوه ها می رود و از بودن در فضای رمضان و این همه گزینه های متنوع لذت می برد. توجه داشته باشید که مفاهیم در کنار دلالت بر یک امر معین ، بار عاطفی نیز دارند. مثلا کودک آب را درک می کند اما وقتی قرار است آب قنات ، روزه او را کامل کند ، شخصیتی ویژه از آب در ذهن او متبادر شده و بین او و آب قنات ارتباط عاطفی برقرار می شود و همین امر سبب گسترش تصورات ذهنی ، تخیل ، سوالات پیچیده تر و البته مهم تر برای کودک می شود و به این ترتیب نسبت به آب و قنات و روزه احساس تعلق پیدا می کند. یادمان باشد گاه کودک برای تشریح مفهومی که در ذهن می پروراند به اندازه کافی واژه ندارد در صندودقچه ذهنش و این نوع آموزه ها و چالش هایی که به پیوست خود برای او و والدینش ایجاد می کند ، دنیای واژگانی او را نیز گسترده تر می سازد.

انسان امروزی برای آموختن یک مفهوم به کودک و یا برای جلوگیری از آموختن یک مفهوم به او ابزارهای شنیداری و دیداری بسیاری دارد اما بنظر می رسد در عمل ناتوانی او در کنترل کودک مشهود است، اما گذشتگان ما که فطرت و ذات پاک کودک را هدف قرار می دادند گویا به نتایج بهتری می رسیدند.

روزه های پیوندی مثالی است از فهم درست نیاکان ما برای تربیت یک نسل پاک که تا به امروز هم ادامه دارد.
 

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.