مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

زندگی کوتاه است و امروز تکرار نمی شود

سعید ایل بیگی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

278

ویدئوهای زندگی کوتاه است و امروز تکرار نمی شود صداهای زندگی کوتاه است و امروز تکرار نمی شود تصاویر زندگی کوتاه است و امروز تکرار نمی شود

اگر می توانستم یکبار دیگر بدنیا بیایم، کمتر حرف می زدم و بیشتر گوش میکردم. دوستانم را برای صرف غذا به خانه دعوت می کردم حتی اگر فرش و کاناپه ام فرسوده بود. اگر کسی می خواست که آتش شومینه را روشن کند، نگران کثیفی خانه ام نمی شدم. با فرزندانم بر روی چمن می نشستم، بدون آنکه نگران لکه های سبزی شوم که بر روی لباسم نقش می بندد.

اگر می توانستم یکبار دیگر بدنیا بیایم، کمتر حرف می زدم و بیشتر گوش میکردم.
دوستانم را برای صرف غذا به خانه دعوت می کردم حتی اگر فرش و کاناپه ام فرسوده بود.
اگر کسی می خواست که آتش شومینه را روشن کند، نگران کثیفی خانه ام نمی شدم.
با فرزندانم بر روی چمن می نشستم، بدون آنکه نگران لکه های سبزی شوم که بر روی لباسم نقش می بندد.
به جای آنکه بی صبرانه در انتظار پایان نه ماه بارداری بمانم، هر لحظه از این دوران را می بلعیدم، چرا که شانس این را داشته ام موجودی را در وجودم پرورش دهم و معجزه خداوند را به نمایش بگذارم.
وقتی که فرزندانم با شور و حرارت مرا در آغوش میکشیدند، هرگز به آنها نمی گفتم : "بسه دیگه برو دستهایت را بشور " بلکه به آنها می گفتم که چقدر دوستشان دارم.

اگر شانس یک زندگی دوباره به من داده می شد، هر دقیقه آن را متوقف می کردم، آن را به دقت می نگریستم، به آن حیات می دادم و هرگز آن را تباه نمی کردم.

پس طلوع خورشید هر روز را عاشقانه تماشا کن و از لحظه لحظه ى امروزت لذت ببر...   
امروز تکرار نشدنی است.

 

پ ن 1 : تصاویر این پست مربوط به آثار آقای علی میری است.

پ ن 2 : موسیقی این پست اثر امین رستمی است.

0:00
0:00
فهرست پادکست ها
نظر به صورت خصوصی ارسال شود.