مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

سبزی های فراموش شده

manager | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

391

ویدئوهای سبزی های فراموش شده صداهای سبزی های فراموش شده تصاویر سبزی های فراموش شده

به جز کاهو و کلم و آنچه در انواع سالادها و غذاها مصرف می کنیم خیلی از گونه ها هم هست که تقریبا فراموش کرده ایم سبزی هایی که در گذشته تعداد شان خیلی بیشتر و متنوع تر بود و هنوز هم در بعضی از روستاها مصرف می شود شبدر و یونجه دوتا از آنهاست که وقتی می شنویم قطعا به یاد غذای دام میافتیم اما واقعیت این است که یونجه را سلطان گیاهان دارویی لقب داده اند خواص این برگ های سبز آنقدر زیاد است که دانشمندان علوم دارویی به دنبال تجزیه و جداسازی مواد موثره و تولید داروهای مختلف از آن هستند یکی از این داروها ، داروهای ضد سرطان است

به جز کاهو و کلم و آنچه در انواع سالادها و  غذاها مصرف می کنیم
خیلی از گونه ها هم هست که تقریبا فراموش کرده ایم
سبزی هایی که در گذشته تعداد شان خیلی بیشتر و متنوع تر بود و هنوز هم
در بعضی از روستاها مصرف می شود
شبدر و یونجه دوتا از آنهاست که وقتی می شنویم قطعا به یاد غذای دام میافتیم
اما واقعیت این است که یونجه را سلطان گیاهان دارویی لقب داده اند
خواص این برگ های سبز آنقدر زیاد است که دانشمندان علوم دارویی
به دنبال تجزیه و جداسازی مواد موثره  و تولید داروهای مختلف از آن هستند
یکی از این داروها ، داروهای ضد سرطان است
هنوز هم پای حرف های زنان روستایی که بنشینی برایت از برگ های سبزی می گویند
که به فکرت نمی رسد پای ثابت سفره هایشان است مثل همین شبدر و یونجه
شاید به خاطر همین است که پزشکان می گویند برای رهایی از خرچنگ سرطان به دامان
طبیعت پناه باید برد
حالا اینکه این دو گیاه پر خاصیت چگونه با وجود تصور ذهنی ما ،
می تواند به فهرست سبزیجات مصرفی  بازگردد ، نیاز به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی بلند مدت دارد
0:00
0:00
فهرست پادکست ها
نظر به صورت خصوصی ارسال شود.