مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

خداحافظی با حسادت

manager | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

213

ویدئوهای خداحافظی با حسادت صداهای خداحافظی با حسادت تصاویر خداحافظی با حسادت

بک واکنش هیجانی درونی هست ؛ در درون همه ما که از دو سالگی اولین نشانه های خود را نشان مان می دهد . به ارث نمی رسد اما تربیت در ایجاد و تقویت آن بسیار موثر است . پدر و مادری که دائما در حال مقایسه کردن زندگی خود با دیگران هستند ، قطعا بچه هایی حسود تربیت می کنند .

یک واکنش هیجانی درونی هست ؛  در درون همه ما که از دو سالگی اولین نشانه های خود را نشان مان  می دهد .
به ارث نمی رسد اما تربیت در ایجاد و تقویت آن بسیار موثر است .

پدر و مادری که دائما در حال مقایسه کردن زندگی خود با دیگران هستند ، قطعا بچه هایی حسود تربیت می کنند .

حسادت ؛ احساس سرکشی ست که به کنترل نیاز دارد برای داشتن روح و جسمی سالم

و حالا ده قدم برای خداحافظی با حسادت :

1- مقایسه کردن ها را متوقف کنیم

2- دانش و معلومات خود را افزایش دهیم

3- هویت و شخصیت مان را بپذیریم

4- باور کنیم که موفقیت دیگران ، سدی برای موفقیت ما نیست ؛ هرکس مسیر خودش را دارد

5- از کسی که به او احساس حسادت می کنیم ، علت موفقیتش را بپرسیم

6- راه های بهتر بودن را پیدا کنیم

7- یاد بگیریم که چطور در محدودیت ها ، کار کنیم

8- روی اهداف زندگی خود ، تمرکز کنیم

9- نقاط ضعف و کمبودهایمان را پیدا کنیم ، متمرکز شویم برای بهبود آن

10- حس شادی و رضایت را در خود تقویت کنیم ، نداشتن حس خوب نسبت به دیگران ،

 معمولا ناشی از نداشتن احساس خوب نسبت به خودمان است

برای حسادت اگر دست تکان دهیم ؛ روز به روز از ما دورتر  خواهد شد

0:00
0:00
فهرست پادکست ها
نظر به صورت خصوصی ارسال شود.