مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

نفحات نفت

| شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

921

وبلایت
ویدئوهای نفحات نفت صداهای نفحات نفت تصاویر نفحات نفت

نفحات نفت ، جستاری در فرهنگ نفتی و مدیریت دولتی ست ؛ اینکه نفت چگونه بر زندگی ما ایرانی ها تاثیر گذاشته و بویش ، مدیران و تصمیم گیران دولتی را دچار سرگیجه کرده است

نفحات نفت ، جستاری در فرهنگ نفتی و مدیریت دولتی ست ؛ اینکه  نفت چگونه بر زندگی ما ایرانی ها تاثیر گذاشته و بویش ، مدیران و تصمیم گیران دولتی را دچار سرگیجه کرده است

با خواندنش در می یابید که وجود  نفحات نفت در کتابخانه هر مدیر ایرانی واجب و مطالعه اش  برای هر کدام از ما پاسخ دهنده خیلی از سوال هاییست که شاید پیش از این ، از خود نپرسیده ایم

خرم شهر امروز در طول سال بیش از دو میلیون نفر ، بازدید کننده دارد از مناطق جنگی . رقم دو میلیون توریست را نزد هر دانشجوی ترم دوی اقتصاد بگذارید ، باید برق سه فاز از کله اش بپرد .

اما این رقم بیخ گوش منطقه آزاد ، در قالب کاروان های راهیان نور ، وارد می شوند و خارج می شوند و کک هم از آقایان نمی گزد ...

دو میلیون نفر از نقاط مختلف ایران ، عمدتا با اتوبوس و قطار و بیشتر در ایام نوروز وارد خرم شهر می شوند . آبشان را بسته بسته از تهران می آورند تا گرفتار آب شور جنوب نشوند ، غذایشان را از آشپزخانه بزرگ سپاه ،  در سه وعده تحویل می گیرند شب در سوله بدریخت سپاه و ارتش بیتوته می کنند و در صف های کیلومتری دستشویی می ایستند . روز توسط راویان و البته سوار بر همان اتوبوس های خودشان به مناطق جنگی می روند . باک بنزین هم نه در پمپ های شهر ، که در پمپ های تعبیه شده در پادگان ها ، پر می کنند

در مناطق جنگی هم ، کمی خاک مقدس جنوب را داخل چفیه می ریزند  به عنوان سوغات .....

نتیجه ؟!

مردم خطه ی خوزستان که بایستی راویان حقیقی جنگ باشند و میزبانان خون گرم جنوبی ، که این کاروانیان شاهد حماسه مقاومت شان باشند ، تبدیل می شوند به بزرگترین دشمنان این دو میلیون نفر که می آیند و زباله می ریزند و می روند ! و هیچ نقشی هم در اقتصاد شهر ندارند ...

برای رضایت مردمان یک شهر محروم ، لازم نیست که رئیس جمهور در سفر استانی اول وعده دهد که اگر مشکل آب شور حل نشود ، وزیر نیرو را فرو می کنم توی لوله آب یا بالعکس و ....این وعده و وعیدها لازم نیست

 بلکه فکری بکنید برای درآمدزایی از این دو میلیون نفر توریست منطقه جنگی که حتما شعبه ای است بزرگ از توریسم مذهبی یا سیاحتی به جای پادگان ها ، مردم کمپینگ درست کنند با امکانات مناسب  و هر شب با قیمتی بسیار پایین اجاره دهند تا حالت اردوگاهی کاروان ها هم حفظ شود ... هرگونه محصولات فرهنگی که درآمد خوبی در این ایام دارند به کتاب فروشی های شهر یا جوانان بومی ، اجاره داده شود....مردم را تشویق کنند تا در این مدت ، آش پزخانه های عمومی برای غذای این دو میلیون نفر راه اندازی شود و  ....

همه این ها را بدهیم به دست مردم

در عوض نهادهای دولتی و نظامی به جای آش پزی و جا پهن کردن ، تمام فکرشان را بگذارند بر سر بهترین راه انتقال تجربه های جنگ به کاروان های راهیان نور.

 

نفحات نفت

رضا امیرخانی

نشر افق 66408161

قیمت : 12000 تومان

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.