مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

به احترام طبیعت

| شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

762

ویدئوهای به احترام طبیعت صداهای به احترام طبیعت تصاویر به احترام طبیعت

هر رابطه ای قانونی دارد هر قانونی ؛ احترامی قانون طبیعت ، دامان سبز و آغوش باز است

هر رابطه ای  قانونی دارد ، هر قانونی ؛ احترامی
قانون طبیعت ، دامان سبز و آغوش باز است
برای انسانی که بی طبیعت ، از خود ، هیچ ندارد
 از  روزی که قانون طبیعت نقض شد ؛
منابع رو به کاهش نهاد...
جنگل ها نابود شد... آب ها آلوده ...
گونه های جانوری ، یکی پس از دیگری منقرض شدند
و با  ادامه ی این بی احترامی
صد سال دیگر شاید ، نوبت گونه ی انسان باشد

0:00
0:00
فهرست پادکست ها
نظر به صورت خصوصی ارسال شود.