مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

ریال دوزی

منصوره قاسمی | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

824

ویدئوهای ریال دوزی صداهای ریال دوزی تصاویر ریال دوزی

از وقتی که ریال واحد پول ایرانیان شد ، اصطلاح جدیدی هم به دنیای دوخت های سنتی اضافه شد ریال دوزی ، یکی از صنایع تزئینی ایران است ؛ هنری برای پوشش های زنانه

 
از وقتی که ریال واحد پول ایرانیان شد ،  اصطلاح جدیدی هم به دنیای دوخت های سنتی اضافه شد   
ریال دوزی ، یکی از صنایع تزئینی ایران است ؛ هنری برای پوشش های زنانه    
لباس های ریال دوزی شده را می پوشیدند ، نه فقط برای زیبایی  
مدیریت هزینه خانوار  و حساب  و کتاب زندگی ، به عهده بانوان بود    
سکّه ها را جمع می کردند و می دوختند به حاشیه روسری ، دامن یا روی کلاه    
هر لباس ، با حدود 200 عدد دو ریالی ، سکهّ باران می شد  سنگین بود اما امن ترین صندوق پس انداز ممکن به حساب می آمد ،  نزدیک دست و جلوی چشم    
گرچه ریال های امروز ، ارزش ریالی چندانی ندارند اما  
ریال دوزی در منطقه کردستان ، سیستان و بلوچستان ، و در بین عشایر بختیاری ، علاوه بر هنر ، هنوز هم یک حرفه ی تعریف شده است.     
 
 
این متن را در بخش صوت بشنوید...
0:00
0:00
فهرست پادکست ها
نظر به صورت خصوصی ارسال شود.