مجله اینترنتی وبلایت

فروشگاه های آنلاین وبلایت

مجله اینترنتی وبلایت

آزادی های الکی

manager | شنبه | 1397/04/02 | 09:30 | شماره ی اول

0

488

ویدئوهای آزادی های الکی صداهای آزادی های الکی تصاویر آزادی های الکی

به تصور عده ای ، از نشانه های آزادی در یک جامعه ، خرید و فروش و مصرف نوشابه های الکلی ست . آزادی یعنی در هر مکان و هرچه ، دلت خواست ؛ بخوری و بیاشامی غافل از اینکه ، در همان کشورهای به اصطلاح آزاد دنیا ، نوشابه های الکلی را فقط می توان در رستوران ها و مکان هایی که مجوز عرضه آن را دارند تهیه نمود و در همان مکان مصرف کرد

به تصور عده ای ، از نشانه های آزادی در یک جامعه ،
خرید و فروش و مصرف نوشابه های الکلی ست .
آزادی یعنی در هر مکان و هرچه ، دلت خواست ؛ بخوری و بیاشامی
غافل از اینکه ، در همان کشورهای به اصطلاح آزاد دنیا ،
نوشابه های الکلی را فقط می توان در رستوران ها و مکان هایی که
مجوز عرضه آن را دارند تهیه نمود و در همان مکان مصرف کرد
یا بر طبق قانون یکی از ایالات کانادا :
اگر شما میزبان یک مهمانی در منزل خود باشید،
مسئولیت پیشگیری از صدمات به میهمانان و حفاظت از میهمانان خود را بعهده گرفته اید
و این شامل میهمان هایی که بیش از حد نوشیده باشند نیز می شود.

بعنوان مثال شما اجازه نخواهید داد که یکی از مهمان های شما جدلی را آغاز کند
یا از پله ها پایین بیافتد یا بعد از نوشیدن مشروبات الکلی به رانندگی بپردازد.

یا مثلاً اگر شمارا در خیابان با یک بطری الکل که درش بازش ببینند ، با دستبندهای سردشان به سراغتان می آیند... مردم آن سوی آب ها بر خلاف تعریف برخی از آزادی ،
آنقدر ها هم آزاد ِ آزاد هم نیستند!
 

نظر به صورت خصوصی ارسال شود.